Als copywriter stel ik veel vragen

Schrijf je online teksten? Bijvoorbeeld voor je website of blog je? Hoe lang zijn jouw zinnen gemiddeld? Korte zinnen schrijven is voor veel mensen lastig. Ook voor mij. Ik moet me bewust blijven van de lengte van mijn zinnen.

Niet zo lang geleden hamerde een cursusleider erop dat een online zin niet meer dan tien woorden mag bevatten. Dit waren er al 19. Best moeilijk dus. Zo weinig woorden beperkt me persoonlijk te veel in creativiteit. Ik ga dus vaak over de tien woorden heen. Bovendien denk ik eerst na over het doel van de tekst. Voor wie ga ik schrijven? Dat bepaalt ook voor een deel hoe lang je zinnen kunt maken.

Waarom dat ge-emmer over zinslengte?

Mensen denken dat dure woorden gebruiken en complexe zinnen schrijven laat zien hoeveel kennis en ervaring ze hebben. In werkelijkheid is het tegenovergestelde waar. Door moeilijke woorden en lange zinnen te gebruiken, begrijpt je doelgroep je misschien helemaal niet. Dat is onderzocht.

Gemiddeld lees- en taalniveau in Nederland

In Europa hanteren we een standaard voor het gemiddelde leesniveau. Er zijn zes leesniveaus:

A1: zeer eenvoudige basisbegrippen
A2: eenvoudige communicatie (sociale redzaamheid)
B1: standaard eenvoudige communicatie, niet te lange zinnen
B2: normale communicatie
C1: moeilijke of specifieke communicatie
C2: zeer ingewikkelde communicatie

Het taalniveau houdt ook verband met je opleiding en ervaring. Iemand met een bachelor kan C1 of C2 niveau aan, maar dat is voor iemand met een mavo-diploma vaak te hoog gegrepen. Onderstaande afbeelding (bron: RIVM) vind ik goed duidelijk maken waar het probleem zit

De groep mensen die op hun gemak is met taalniveau B1 is het grootst. Het aanbod van informatie op dat niveau is heel klein, terwijl het aanbod op C1 niveau enorm is. Dat betekent dat veel mensen de informatie die ze krijgen niet goed begrijpen.

Begrijpelijke teksten converteren

Omdat ik veel teksten schrijf en ook redigeer, weet ik uit ervaring dat het makkelijker is om de tekst van een ander te beoordelen dan die van jezelf. Ik zie dat schrijvers te vaak proberen hoog in te zetten. Zelfs teksten op B1 of B2 niveau bevatten te lange zinnen en te dure woorden. Sommige woorden passen soms zelfs niet in de context. 

Een voorbeeld van duidelijke communicatie voor iedereen is de website van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Hun doelgroep is iedereen met oogproblemen. Daar hangt geen opleidingsniveau aan vast. Daarom maken ze onderscheid in teksten voor afspraken maken ten opzichte van nieuwsberichten. Op de homepage zie je tabs en buttons met enkele woorden. Die laten een patiënt direct weten waar hij of zij moet zijn. Ze verduidelijken teksten met pictogrammen en afbeeldingen die in een oogopslag duidelijk maken waar het over gaat.

Zo werkt het met veel doelgroepen. Verkoop je cv-ketels, dan is je doelgroep waarschijnlijk ook heel breed. Iemand met taalniveau B1 begrijpt jouw productomschrijving op C1-niveau niet. Andersom wel. Iemand met C1 taalniveau begrijpt B1 ook.

Tips om te schrijven met korte zinnen

  • Bedenk altijd eerst voor wie je schrijft. Is het voor academici? Ga dan lekker voor een wollige tekst die helemaal in de smaak valt bij je doelgroep. In alle andere gevallen, probeer in wat eenvoudiger taal te schrijven.
  • Wissel korte en lange(re) zinnen met elkaar af. Dat is goed voor de leesflow. Soms is het leuk om een zin van een paar woorden te gebruiken. Twee bijvoorbeeld.
  • Zet eens een vraag aan het einde van een alinea. Een voorbeeld. Je wilt in je tekst aangeven welke betaalmogelijkheden klanten hebben. Dan kun je een inleidende alinea schrijven, die je eindigt met een vraag. ‘Hoe kan je bij ons betalen?’ Vervolgens som je de mogelijkheden op. Tip in tip: je kunt de vraag ook als tussenkop gebruiken en de alinea eronder plaatsen.
  • Schrijf op dag 1 de tekst die je wilt publiceren. Ga een nachtje slapen en herlees de tekst voor je het online zet. Hoeveel woorden bevat je langste zin? Hoeveel zinnen kun je nog splitsen?
  • Wil je moeilijke woorden vermijden? Zoek dan bij de website ‘Zoek eenvoudige woorden‘ een goed alternatief.
  • Wil je de hele tekst eens toetsen aan B1-niveau? Dat kan bij Accessibility (10 keer gratis).

Nu je weet waarom teksten met korte zinnen veel beter scoren, is het toch een koud kunstje om alleen al dit zelf toe te passen? Ik ben benieuwd naar je ervaringen. Deel ze met me.

Wil je dat ik eens door je online teksten loop? Laat het me weten. Ik help je graag.